act hexaflex
 
Acceptance Commitment training ACT Ekayana.
Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven waarden. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.Daar waar mindfulness zich vooral richt op acceptatie en zijn met wat is, richt ACT zich ook op het ontwikkelen van een innerlijk kompas in je leven.
taxi Schiedam
Acceptance and commitment therapy Wikipedia.
Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten officieel erkend als evidence based. De hexaflex met de zes kernprocessen en het doel: psychologische flexibiliteit.
westhem
Wat is ACT Jose Fikken.
ACT zich richt zich op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten, dus het veranderen van de functie van deze gedachten. ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten. Het theoretisch fundament is samen te vatten in de hexaflex.
kookplaat
The Six Core Processes of ACT Association for Contextual Behavioral Science.
Flow of the six parts of the hexaflex. Submitted by peterloa on July 23, 2014 208pm. I thought I reactivate this thread for further discussion. As a very new player and learner in the ACT model, I feel it does help to have a supported structure and approach to learn ACT.
vuurspuwen
Acceptance and Commitment Therapy ACT Fysio van Leeuwen.
Na hun basisboek in 1999 is het onderzoek naar ACT sterk toegenomen. Er zijn reeds meer dan 100 RCTs gedaan naar ACT zeer goed gefundeerde studies. In 2010 heeft ACT dan ook de evidence-based status ontvangen door de Amerikaanse overheid NREPP.
Coachen met ACT Bewezen effect.
Zodat ze het leven kunnen gaan leiden, waar ze deep down naar verlangen In die zin kun je ACT ook zien als een vaardigheidstraining. Hieronder zie je de 6 processen van de Hexaflex, waarbij de rechterkant vooral gaat over Commitment en de linkerkant over Acceptance.
Wat is ACT? ACT en Coaching.
ACT moedigt aan om het gevecht te staken en te komen tot acceptatie van de onvermijdelijke interne pijn, verdriet, angst en externe ontslag, verlies van partner gebeurtenissen van het leven, om zo tot een meer op waarden gericht leven te komen.
Wat is ACT? ACT in Actie.
Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden. ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn APA, 2010.
Home.
Voor" zover ik weet is dit het eerste uitgebreide Nederlandse boek voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy ACT. ACT is om meerdere redenen relevant, maar een van de belangrijkste redenen is dat ACT hulpverleners een andere manier biedt om evidence based te kunnen werken."

Contacteer ons