act in actie
 
actie
ACT in Actie Training Opleiding.
Home admin 2018-12-15T2144290000.: ACT in Actie verzorgt sinds 2012 training en opleiding in Acceptance and Commitment Therapy ACT en heeft reeds meer dan 500 professionals opgeleid in ACT. Wij bieden geaccrediteerde ACT-cursussen basis verdieping, workshops en lezingen alsook supervisie aan door heel Nederland.
generator
Synoniemen van actie; ander woord voor actie synoniemen.net.
act, actie, activiteit, daad, handgreep, manoeuvre, optreden, verrichting, werkzaamheid werking zn.: actie, activiteit, bedrijvigheid, uitvoering, verrichting, werkwijze, werkzaamheid werkzaamheid zn.: actie, activiteit, bedrijf, bedrijvigheid, energie, ijver, vlijt, werk aandeel zn.: aandeelbewijs, aandeelhoudersbewijs, actie, effect effect zn.: aandeel, aandeelbewijs, actie, schuldbrief beweging zn.: actie, dynamiek, manoeuvre, verplaatsing praktijk zn.: actie, daad, gedraging, handeling, streek zet zn.: actie, beweging, daad, manoeuvre, streek stap zn.: actie, demarche, initiatief, maatregel initiatief zn.: aanstichting, actie, instigatie, stap maatregel zn.: actie, regeling, schikking, stap campagne zn.: actie, operatie, strijd expeditie zn.: woordverbanden van actie grafisch weergegeven. actie voeren, in actie komen, in actie laten komen.
beobank
Wat is ACT? ACT en Coaching.
Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden. Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.
taxi arnhem
ACT Acceptance Commitment Therapy bij GGZ-Heuvelrug GGZ-Heuvelrug.
verhelderen van waarden: je leert bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit. toegewijde actie of engagement: je bent bereid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden die voor jou belangrijk zijn. De kernprocessen van ACT staan met elkaar in verband en kunnen niet los van elkaar gezien worden.
teambuilding
Psychologica ACT.
Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden. Wat is het doel van ACT? Vaak worstelen mensen zo hevig met problemen zoals angsten, somberheid, lichamelijke klachten, negatieve gedachten, nare gebeurtenissen waar zij geen grip op hebben dat ze niet meer kunnen genieten van het leven.
Raamfolie
ACT Wij helpen je! Sleepwise.nu.
Toegewijde actie: dingen gaan ondernemen op basis van je waarden. In de praktijk wordt er veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen mindfulness, metaforen., ervaringsgerichte oefeningen en humor. ACT is meer een manier van leven dan een therapie. Psychische klachten verminderen door.
refurbished macbook
Acceptatie en Commitment Therapie ACT.
gecommitteerde actie de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt. Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.
bedrukken
Acceptance and Commitment Therapy: ACT Element Coach.
ACT is bewezen werkzaam als je erg in je hoofd leeft, de richting mist in je leven, bij hoge zelfkritiek of laag zelfvertrouwen, controle of vermijdingsgedrag en psychische klachten zoals angst, depressie of paniek. Deze therapie behoort tot de derde-generatie-gedragstherapieën, die verschillende bekende en werkzame technieken met elkaar combineert.
spanx online kopen
Time to ACT! Boek Gijs Jansen, Tim Batink 9789058718259 online bestellen Thema.nl.
Tim Batink is psycholoog, supervisor en opleider in Acceptance and Commitment Therapy ACT bij ACT in Actie. Tevens heeft hij promotieonderzoek gedaan naar ACT, en heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan ACT-vragenlijsten eHealth/mHealth. Hij is hij de auteur van de Flexibiliteits Index Test FIT-60, alsook co-auteur van het boek: Time to ACT; het basisboek voor professionals.
Acceptance and Commitment Therapy ACT Psychodidact.
ACT leert wèl hoe op een andere, slimmere manier om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Daarbij zoomt ACT in op wat belangrijk is in het leven: persoonlijke waarden én daarnaar handelen. ACT betekent in het Nederlands tenslotte niet voor niets doen.

Contacteer ons