act nederland
 
Act! CRM TendenZ.
Waar jij gaat, gaat Act! stelt je in staat productief te zijn, ongeacht waar je werkt: op kantoor, thuis of onderweg. Krijg toegang tot de gegevens die je nodig hebt, online of offline. Wat jij leuk vindt, vindt Act! Blijf via Act!
wasdroger
Vereniging Flexible-ACT Nederland CCAF.
De vereniging wil ACT en Flexible ACT bevorderen en doorontwikkelen door het samenbrengen van mensen en het ter beschikking stellen van kennis en trainingsmogelijkheden. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij ACT of Flexible ACT of bij de zorg aan mensen met complexe problemen kan lid worden van Flexible ACT Nederland.
rsa securid
ACT EMDR Centrum Nederland.
ACT Centrum Nederland. Acceptance and Commitment Therapy ACT spreek uit als één woord is een vorm van cognitieve gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
Online Marketingbureau
Platform ACT en FACT F-ACT NEDERLAND.
Platform ACT en FACT. Het Platform ACT en Flexibele ACT. Het FACT Platform is het algemene platform over FACT-aangelegenheden met een accent op de oorspronkelijke doelgroep: volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in 2002 werd het Flexibele ACT-concept gelanceerd. Het wordt steeds in de ochtend voorafgaand aan de ledenvergadering van F-ACT Nederland gehouden.
partytent
ACTcursus Welkom bij ACTcursus, cursus in Acceptance and Commitment Therapy.
ACTcursus is de enige opleider in Nederland met een door de internationale ACT vereniging erkende ACT trainer, Jacqueline A-Tjak. Zij is in 2016 uitgeroepen tot Fellow van de ACBS. ACT is een therapievorm die de afgelopen jaren in toenemende mate toegepast wordt en zich in steeds grotere belangstelling mag verheugen.
ACT therapeuten in Nederland en Belgie Association for Contextual Behavioral Science.
ACT begint langzaam aan voet aan de grond te krijgen in Nederland en Belgie. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een ACT therapeut. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen verwijzen is een inventarisatie via de mail gehouden.
F-ACT NEDERLAND.
F-ACT Nederland is de vereniging voor ACT en FACT, momenteel heeft F-ACT Nederland 335 individuele l e den. F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan de meest kwetsbaarste mens met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen EPA op een evidence-based manier.
ACT ACT EMDR Centrum Nederland.
ACT Centrum Nederland. EMDR Centrum Nederland. Aanmeldingsformulier ACT Cursus. Acceptance and Commitment Therapy ACT spreek uit als één woord is een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C.
Home.
Time to ACT! De stijl is prettig om te lezen en nodigt uit tot verdere verdieping in de ACT. Er worden veel voorbeelden genoemd en verwijzingen naar verdere informatie, zoals downloads voor hand-outs en achtergrondinformatie. Kortom dit boek is een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van ACT in Nederland en België.
ACT Nederland.
het leven weer in balans. Wat is ACT Nederland? ACT Nederland is een onafhankelijke organisatie die actieve casemanagement biedt aan personen met zware letselschade van alle leeftijdscategorieën. Hoe gaan wij te werk? Nadat Verzekeraars of belangenbehartigers ons hebben ingeschakeld, houden wij een kennismakingsgesprek.

Contacteer ons